Ehitise rajamise protsess

Tegemist on üldise informatiivse protsessi kirjeldusega alates mõttest rajada hoone kuni selle kasutamiseni. Erisused mis on rajatistel, riigikaitselistel jne erilistel objektidel ei ole käesolevas mudelis kajastatud).

Tegemist ei ole õigusliku regulatsiooniga, vaid ülevaatliku mudeliga protsessist, mis sisaldab palju erisusi ja palju kohaliku omavalitsuse poolset kaalumist sõltuvalt konkreetsest objektist, planeeritavast asukohast, asukohaga seotud ressurssidest, naabruskonnast jms.

Aga loodetavasti aitab see ülevaatlik skeem protsessi tervikuna tajuda ning asju ette paremini läbi mõelda.

Küsimuste ja kahtluste korral juhinduge seadustest jm õigusaktidest ning küsige üle vastavast kohalikust omavalitsusest.

Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund and European Neighbourhood and Partnership Instrument)
Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund and European Neighbourhood and Partnership Instrument)
EGOPRISE IBS